Τι είναι τα λιπασματοποιήσιμα υλικά;

Η αποικοδόμηση λιπασματοποίησης είναι ο περιορισμός της βιοαποικοδόμησης, ο προσδιορισμός του μικροβιακού περιβάλλοντος, ο χρόνος αποικοδόμησης, το πρότυπο και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ορισμό για αυτό, ο οποίος περιγράφεται ως «λιπασματοποιήσιμο υλικό». Σύμφωνα με το EN13432, τα λιπασματοποιήσιμα υλικά πρέπει να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της βιοαποικοδομησιμότητας, δηλαδή την ικανότητα των λιπασμάτων να μετατρέπονται σε CO2 υπό τη δράση μικροοργανισμών. Αυτή η ιδιότητα μετρήθηκε με μια εργαστηριακή πρότυπη μέθοδο δοκιμής: en14046 (αποκαλύπτεται επίσης ως ISO14855: βιοαποικοδομησιμότητα υπό ελεγχόμενες συνθήκες λιπασματοποίησης). Προκειμένου να δείξει πλήρη βιοαποικοδομησιμότητα, τουλάχιστον το 90% του επιπέδου βιοαποικοδόμησης πρέπει να επιτευχθεί σε λιγότερο από 6 μήνες.


Η ΕΕ εκδίδει κανονισμούς για λιπασματοποιήσιμα αποικοδομήσιμα υλικά

Η αποσύνθεση μετρήθηκε στη δοκιμαστική δοκιμή λιπασματοποίησης (en14045), δηλαδή ο κατακερματισμός και η απώλεια ορατότητας (χωρίς ορατή μόλυνση) στο τελικό κομπόστ. Δείγματα υλικών δοκιμής κομποστοποιήθηκαν με βιολογικά απόβλητα για 3 μήνες. Το τελικό κομπόστ κοσκινίζεται έπειτα από κόσκινο 2 mm. Η μάζα του υπολείμματος του υλικού δοκιμής με μέγεθος> 2 mm πρέπει να είναι μικρότερη από το 10% της αρχικής μάζας.


Διαδικασία κύκλου λιπασματοποιήσιμων υλικών

Δεν υπήρχε αρνητική επίδραση στη διαδικασία κομποστοποίησης, η οποία επαληθεύτηκε με δοκιμή κοστοστοποίησης πιλοτικής κλίμακας. Χαμηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων (κάτω από ένα καθορισμένο μέγιστο) και καμία αρνητική επίδραση στην τελική κομποστοποίηση (δηλαδή μείωση των αγρονομικών τιμών και παρουσία οικοτοξικολογικών επιδράσεων στην ανάπτυξη των φυτών). Δοκιμές ανάπτυξης φυτού (τροποποιημένο oecd208) και άλλες φυσικοχημικές αναλύσεις εφαρμόστηκαν στην κομποστοποίηση όπου συνέβη αποδόμηση του υπό δοκιμή υλικού.

Βιοαποικοδομήσιμα υλικά με τα οποία (Wuhu Radar Plastic Company Limited) κατασκευάζουμε προϊόντα με
Παίρνουμε PLA και PBAT ως τα κύρια υλικά μας για τα βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα μας
1, PLA προσκόλληση, PLA Stretch film, PLA συσκευασία φιλμ?
2, σακούλες PLA (βιοαποικοδομήσιμες τσάντες σκύλων, βιοαποικοδομήσιμες σακούλες απορριμμάτων), που είναι PLA + PBAT.
3, άχυρο PLA, βιοαποικοδομήσιμο άχυρο κατανάλωσης PLA.
Τα προϊόντα μας είναι όλα 100% βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα, τα οποία είναι εγκεκριμένα EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA.


Ώρα μετά: 19 Δεκ -2020